Pravidla

1. - Úvodní ustanovení
 • 1.1. Hraním na serveru VanillaCraft.cz hráč akceptuje všechna níže uvedená pravidla.
 • 1.2. Tyto pravidla platí na serveru play.vanillacraft.cz, na stránkách webu https://www.vanillacraft.cz/ a komunikačních serverech (Discord, TS3).
 • 1.3. Hráč souhlasí s případným zveřejňováním IP adresy, herní přezdívky nebo emailu a s logováním veškeré kominkace ve hře, webu a na komunikačních serverch (Discord, TS3).
 • 1.4  Na serveru platí zákony České a Slovenské Republiky a hráč je musí respektovat.
2. Všeobecná pravidla
 • 2.1. Pravidla jsou zavázaná pro všechny hráče serveru, včetně AdminTeamu.
 • 2.2. Neznalost pravidel neomlouvá, každý hráč po připojení na server s pravidly automaticky souhlasí.
 • 2.3. Vedení si vyhrazuje právo pravidla, kdykoliv změnit bez jakéhokoliv upozornění.
 • 2.4. Výklad pravidel je pouze v kompetenci členů AdminTeamu.
 • 2.5. Zákaz umisťování jakékoliv reklamy na všechny server VanillaCraft.cz (IP, název, zkratka).
3. Pravidla
 • 3.1. Je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče.
 • 3.2. Je zakázáno ničit stavby které jsi nepostavil či zabíjet cizí zvířata.
 • 3.3. Je zakázáno jakkoliv devastovat krajinu (např. povrchová těžba). V opačném případě je nutné krajinu upravit tak, aby nešlo poznat, že se tam kdy těžilo.
 • 3.4. Je zakázáno ničit estetický vzhled krajiny stavbou sloupů, např. 1×1, či děr o stejných rozměrech.
 • 3.5. Je zakázáno žebrání o jakékoliv výhody, balíčky nebo předměty.
 • 3.6. Je přísně zakázáno používaní a šíření jakýchkoliv cheatů či hacků.
 • 3.7. Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit
 • 3.8. Je zakázáno jakýkoliv BUG využívat.
 • 3.9  Je zakázáno jakékoliv psaní rasistických, církevních, nacistických, komunistických, fašistických, politických, sexuálních a podobých nevhodných věcí do chatu.
 • 3.10. Je zakázáno používání a šíření externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.
 • 3.11. Je zakázáno jakkoliv spamovat globální i soukromý chat.
 • 3.12. Je zakázáno žádat členy AdminTeamu o úpravu terénu, nebo přesouvání staveb či předmětů.
 • 3.13. Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy AdminTeamu.
 • 3.14. Při obchodování s jinými hráči, jsou prodávající a nakupující povinní provést obchod podle předchozí domluvy.
 • 3.15. Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (například "all enchanty" které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.)
 • 3.16. Platí přísný zákaz připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování banu.
 • 3.17. Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.
 • 3.18. Je zakázáno na serverové stavby a pozemky umisťovat entity, jejichž jmenovka má propagační charakter.
 • 3.19. Je zakázáno oslovovat členy AdminTeamu, či hráče jejich pravým jménem či příjmením. K tomuto slouží jejich herní jméno, jako přezdívka, kterou používáme všichni, děkuji za pochopení. Toto pravidlo neplatí pro uživatele jejichž jméno je jakkoli zabudované v jejich herním jméně.
 • 3.20. Veškeré herní účty a tudíž i itemy (postavené bloky, obvody a jiné stavby) na těchto účtech obsažené zůstávají majetkem serveru. V případě ztráty dat nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků, není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů AdminTeamu.
 • 3.21. Na serveru je přísně zakázáno mluvit vulgárně, urážet ostatní hráče či AdminTeam/Server!
 • 3.22. Je zákázáno jakoliv krást věci/itemy, které nejsou v tvém vlastnictví.
4. Tresty a důkazy
 • 4.1 O druhu a délce trestu rozhoduje člen AdminTeamu dle schválené tabulky trestů od vedení serveru.
 • 4.2 AdminTeam si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.
 • 4.3. Screenshoty se všeobecně nepovažují za průkazný materiál, člen AdminTeamu na ně může dle vlastního zvážení brát zřetel.
 • 4.4. Základním průkazným materiálem je výpis z logu nebo výpověď relevantního svědka. Tuto relevantnost posuzuje sám AdminTeam.
 • 4.5 AdminTeam si nemusí uchovávat jakékoliv důkazní materiály.
5. Placené služby a platby
 • 5.1 Jakékoliv placené služby jsou brány jako příspěvek na provoz serveru, tudíž služby nejsou nárokovatelné.
 • 5.2 Pro hráče, kteří podpořili server, platí stejná pravidla jako pro hráče, kteří server nepodpořili.
 • 5.3 I hráči, který podpořil server, může být zamezen přístup na server.
 • 5.4 Hráč o placenou službu přichází v případě vypršení doby jejího trvání, porušení pravidel, nebo zániku serveru.
 • 5.5 Pokud se vyskytne problém s placenou službou, hráč má právo tuto skutečnost sdělit prostřednictvím ticketů vedení serveru.
 • 5.6 Je zakázáno řešit jakýkoliv problém s placenou službou přímo ve hře, toto jednání bude bráno jako SPAM.
 • 5.7 Vedení serveru si vyhrazuje právo, sebrat výhody/výhodu při jakémkoliv sebemenším porušení pravidel.
 • 5.8 Při jakémkoliv zneužití VIP výhody má právo Vedení serveru odebrat rank.
6. AdminTeam
 • 6.1 Rozhodnutí vedení serveru je konečné a závazné.
 • 6.2 AdminTeam dohlíží na hru samotnou a dodržování pravidel na portálu VanillaCraft.cz.
 • 6.3 V případě nesouhlasu s helperem je možné odvolat se na vyšší autoritu serveru (vedení), bude-li se stížnost týkat trestu (zamezení přístupu aj.) a prokáže se jeho oprávněnost, bude tento trest zdvojnásoben.
 • 6.4 Rozhodnutí vedení serveru je konečné, není proti němu odvolání.
 • 6.5 Člen AdminTeamu nesmí obohacovat ostatní hráče svými výhodami.
 • 6.6 Jakékoliv zneužití pravomocí se trestá banem!
Minecraft Serverlist Minecraft Serverlist